30.6.2016

Toisin sanoen


Kun antaa mielelleen luvan vaeltaa,
Huomaa ajatusten siirtyvän unen ja valveen rajalle.
Sanat kulkevat omaa tietään, ajatukset harhautuvat sivupolulle
ja hetken kuluttua todellisuus näyttää toisenlaiselta
kuin mihin silmät muistikuvineen ovat tottuneet.

Miten todellisuutta voitaisiin edes määritellä?
Onko näkyvä maailma aistien havaittavissa,
järjellä selitettävissä, luotettavasti todennettavissa?
Kuinka avaramielinen on oltava
pystyäkseen riittävän ymmärrettävästi
arvioimaan nkäyvää todellisuutta?

Miten suuri vaikutus on muistinvaraisella päättelyllä,
tunteilla ja yksittäisiten ihmisten  kokemuksilla?
Kuinka monitasoisista osista kokonaiskuva muodostuu,
miten keskenään ristiriitaiset havainnot
sovitetaan yhteisesti hyväksyttyyn näkemykseen? 

Miten suhtautua siihen todellisuuteen,
jota kukin yksittäinen ohikulkija kantaa sisällään?
Kenellä meistä voisi olla oikeus päättää,
onko kuvitelma totta vai todellisuus kuvitelmaa?

Onko edes olemassa vain yhtä todellisuutta,
vai kuljetammko läpi elämän mukanamme
 useampia todellisen tuntuisia tasoja?

Yksittäisistä tapahtumisista, tunnemuistoista, 
aistinvaraisista kokemuksista, unista, haaveista,
ajatuksista ja kirjoitetuista todenmukaisuuksista
muodostuu lopulta sellainen yhteinen maailma,
jota seuraamalla itse kukin meistä määrittelee
oman eletyn aikansa mielekkyyden.Hienot rouvat